preskoči na sadržaj
Stručni ispiti 2018.

Stručni ispit za učitelje fizike u jesenskom roku 2018. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održan je 9.10.2018. i 10.10.2018. u OŠ Rapska. Na stručni ispit izišla je jedna pristupnica, Zrinka Gregurić Ferenček. Članovi ispitnog povjerenstva: predsjednik ispitnog povjerenstva viši savjetnik Gordan Pihač, prof., profesorica metodike nastave fizike doc. dr. sc. Maja Planinić, učiteljica hrvatskog jezika Karla Radić, prof., ravnateljica Dijana Kozarić, dipl. geograf i mentorica Branka Grgić, učiteljica savjetnica.

Branka Grgić

 

Stručni ispiti za učitelje fizike u zimskom roku 2018. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 5.2.2018. do 9.2.2018. u OŠ Rapska. Na stručni ispit izišlo je devet  pristupnika Antonija Fartek, prof., Alen Šterpin, mag. educ., Antonija Sopina, mag. educ., Nataša Mikuš, Kristina Hrastić, mag. educ., Martina Ferk, mag. educ., Martina Bošnjaković, mag. educ., Andreja Mikuš, mag. educ. i Dalibor Šimunić, prof. Članovi ispitnog povjerenstva: predsjednik ispitnog povjerenstva dr. sc. Željka Jakopović, viši savjetnik, profesorica metodike nastave fizike doc. dr. sc. Maja Planinić, učiteljica hrvatskog jezika Karla Radić, prof., ravnateljica Dijana Kozarić, dipl. geograf i mentorica Branka Grgić, učiteljica savjetnica.

Branka Grgić

Stručni ispiti 2017.

Stručni ispiti za učitelje fizike u jesenskom roku 2017. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 19.10.2017. do 20.10.2017. u OŠ Rapska. Na stručni ispit izišlo je troje pristupnika Stela Vugrinčić, mag. educ. Nikolina Svoboda Cvitković, mag. educ i Marko Zeman, mag. educ.. Članovi ispitnog povjerenstva: predsjednik ispitnog povjerenstva dr. sc. Željka Jakopović, viši savjetnik, profesorica metodike nastave fizike doc. dr. sc. Maja Planinić, učiteljica hrvatskog jezika Karla Radić, prof., ravnateljica Dijana Kozarić, dipl. geograf i mentorica Branka Grgić, učiteljica savjetnica.

Branka Grgić

 

Stručni ispiti za učitelje fizike u proljetnom roku 2017. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 9.5.2017. do 10.5.2017. u OŠ Rapska. Na stručni ispit izišle su dvije pristupnice Romina Dubajić, mag. educ. i Karla Blaslov, mag. educ. Članovi ispitnog povjerenstva: predsjednik ispitnog povjerenstva dr. sc. Željka Jakopović, viši savjetnik, profesorica metodike nastave fizike doc. dr. sc. Maja Planinić, učiteljica hrvatskog jezika Karla Radić, prof., ravnateljica Dijana Kozarić, dipl. geograf i mentorica Branka Grgić, učiteljica savjetnica.

Branka Grgić

 

Stručni ispiti za učitelje fizike u zimskom roku 2017. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 6.2.2017. do 7.2.2017. u OŠ Rapska. Na stručni ispit izišla je jedna  pristupnica Dina Dimić, mag. educ. Članovi ispitnog povjerenstva: predsjednik ispitnog povjerenstva dr. sc. Željka Jakopović, viši savjetnik, profesorica metodike nastave fizike doc. dr. sc. Maja Planinić, učiteljica hrvatskog jezika Karla Radić, prof., ravnateljica Dijana Kozarić, dipl. geograf i mentorica Branka Grgić, učiteljica savjetnica.

Branka Grgić

 
Stručni ispiti 2016.

Stručni ispiti za učitelje fizike u jesenskom roku 2016. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 19.10.2016. do 20.10.2016. u OŠ Rapska. Na stručni ispit izišlo je pet pristupnika Elizabeta Kazotti, mag. educ. Anja Ćosić, mag. educ., Marja Krstulić, mag. educ., Matea Makarun, mag. educ. i Ivana Kušec, mag. educ. Članovi ispitnog povjerenstva: predsjednik ispitnog povjerenstva dr. sc. Željka Jakopović, viši savjetnik, profesorica metodike nastave fizike doc. dr. sc. Maja Planinić, učiteljica hrvatskog jezika Karla Radić, prof., ravnateljica Dijana Kozarić, dipl. geograf i mentorica Branka Grgić, učiteljica savjetnica.

Branka Grgić

 

 

Stručni ispiti za učitelje fizike u proljetnom roku 2016. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 13.5.2016. do 18.5.2016. u OŠ Rapska. Na stručni ispit izišlo je osam pristupnika: Ana Odak, mag. educ. Ida Herak, mag. educ., Nikola Friščić, prof., Jelena Bajkovec, mag. educ., Žarko Tomičić, dipl. ing., Ivana Kušec, mag. educ., Vlatko Zeman, mag. educ. i Maja Madjarić Malčak, prof. Članovi ispitnog povjerenstva: predsjednik ispitnog povjerenstva dr. sc. Željka Jakopović, viši savjetnik, profesorica metodike nastave fizike doc. dr. sc. Maja Planinić, učiteljica hrvatskog jezika Karla Radić, prof., ravnateljica Dijana Kozarić, dipl. geograf i mentorica Branka Grgić, učiteljica savjetnica.

Branka Grgić

 

Stručni ispiti za učitelje fizike u zimskom roku 2016. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 8.2.2016. do 10.2.2016. u OŠ Rapska. Na stručni ispit izišlo je šest  pristupnika Nikša Strika, prof., Melani Zlojtro, mag. educ., Daniela Basar Starešina, mag. educ. Maja Madjarić Malčak, prof., Vlatko Zeman, mag. educ. i Zoran Pašić, dipl. ing. Članovi ispitnog povjerenstva: predsjednik ispitnog povjerenstva dr. sc. Željka Jakopović, viši savjetnik, profesorica metodike nastave fizike doc. dr. sc. Maja Planinić, učiteljica hrvatskog jezika Karla Radić, prof., ravnateljica Dijana Kozarić, dipl. geograf i mentorica Branka Grgić, učiteljica savjetnica.

Branka Grgić

 

Stručni ispiti za učitelje fizike u jesenskom roku 2015.

Stručni ispiti za učitelje fizike u jesenskom roku 2015. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 29.10.2015. do 4.11.2015. u OŠ Rapska.

Branka Grgić

Stručni ispiti za učitelje fizike u ljetnom roku 2015.

Stručni ispiti za učitelje fizike u ljetnom roku 2015. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 23.4.2015. do 24.4.2015. u OŠ Rapska.

Branka Grgić

ZIMSKI ROK

Zimski rok

Stručni ispiti za učitelje fizike u zimskom roku 2015. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 6.2.2015. do 11.2.2015. u OŠ Rapska.

  :: opširnije :: 


objavio: MIRENA MALJKOVIĆ  datum: 16. 2. 2015. 07:38
 


JESENSKI ROK

Stručni ispiti za učitelje fizike u jesenskom roku 2013. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 24.10.2013. do 25.10.2013. u OŠ Rapska.

PROLJETNI ROK 2013.

Stručni ispiti za učitelje fizike u proljetnom roku 2013. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 6.05.2013. do 8.05.2013. u OŠ Rapska.

Zimski rok 2013.

Stručni ispiti za učitelje fizike u zimskom roku 2013. (Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija) održani su od 14.02.2013. do 19.02.2013. u OŠ Rapska.

Jelovnik

Jelovnik za tekući tjedan:

Priloženi dokumenti:
Jelovnik 10.12. do 14.12.2018..doc


Upisi u 1. razred

Upisi u srednju

Saznaj korisne informacije o upisu u srednju školu!

 


e-Dnevnik

Informacije i pristup e-dnevniku


Javni natječaji za izlete i ekskurzije

Javni natječaji za ekskurzije i izlete.

    

                                    


Vikendom u dvorane

 

Program "Vikendom u sportske dvorane" u sklopu kojeg se potpuno besplatno provode razne sportske aktivnosti za učenike.

preskoči na navigaciju